Publikačná činnosť

 Arteterapia na základnej škole  - článok Zuzany Krnáčovej v Učiteľských novinách, 1/2018 s. 32-35.
 
Zborník z III. medzinárodnej arteterapeutickej konferencie - od múzy k psyché, ktorá sa konala v dňoch 27. - 28.5.2017 v Bratislave.
 
Zostrih prednášok z III. medziárodnej arteterapeutickej konferencie s podtitulom "od múzy k psyché", ktorá sa konala v dňoch 27. - 28.5.2017 v Bratislave.
 

Zborník z II. medzinárodnej arteterapeutickej konferencie s podtitulom Skupinová arteterapia v pedagogicko-psychologickom poradenstve a prevencii, ktorá sa konala v dňoch 11.- 12.septembra 2015 v Bratislave. Konferenciu organizovali OZ ARTEA a Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

 

Zbornik z I. medzinárodnej arteterapeutickej konferencie s podtitulom Komplexná starostlivosť o dieťa v školskom zariadení, ktorá sa konala v dňoch 19.- 20.októbra 2013 v Bratislave. Konferenciu organizovali OZ ARTEA a Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

 

O arteterapii na Slovensku písala Zuzana Krnáčová z OZ Artea v časopise ATOL: Art Therapy Online. Prečítať si ho môžete tu:

Vol 7, No 1 (2016)