Využitie koláží v arteterapii - kurz

05.04.2013 15:59

V marci 2013 prebehol víkendový kurz Využitie koláží v arteterapii pod vedním Mirka Huptycha.

Lektor zoznámil účastníčky kurzu s históriou koláže a s niekoľkými autorskými technikami využitia koláží v arteterapeutickej a psychoterapeutickej praxi. Súťasťou kurzu bolo aj zážitkové a sebapoznávacue zoznámenie sa s autorskou sadou projektívnych koláží. Lektor na záver prezentoval ukážky arteterapeutických prác klientov zo svojej 10-ročnej praxe v Krízovom centre RIAPS a podelil sa o svoje skúsenosti z arteterapeutickej práce s liečbou drogovo závislých.