Výtvarné aktivity pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) - kurz

17.12.2015 14:15

 

Seminár sa zameriava na pozitíva, rozvoj, ale aj úskalia realizácie výtvarných aktivít u detí s poruchou autistického spektra. Výtvarné aktivity spadajú do tzv. voľnočasových činností, a možno preto je ich potreba a pozitívny až terapeutický dopad na rozvoj dieťaťa (nielen s PAS) často opomínaný či podceňovaný.

Deti s PAS majú často problémy v oblasti verbálnej komunikácie a výtvarná aktivita ako neverbálny prejav im môže ponúknuť možnosť ako sa nenásilne prejavovať a rozvíjať bez slov, v oblasti, kde sa môžu cítiť istejšie a bezpečnejšie.

Výtvarná činnosť môže slúžiť aj pre spestrenie voľného času dieťaťa, rozvíja jeho samostatnosť, sebavedomie a sebadôveru a prispieva k prirodzenému a nenápadnému nadviazaniu komunikácie, sociálnej interakcie, rozvíja fantáziu a vyjadrovanie.

 

Z obsahu:

-          Definícia výtvarných aktivít, ich začlenenie do hry detí a trávenia voľného času.
-          Pozitíva a negatíva realizácie výtvarných činností.
-          Vývin detskej kresby z chronologického pohľadu.
-          Zásady a organizácia práce, rozbor jednotlivých výtvarných techník.
-          Praktická realizácia určitej  výtvarnej techniky, tvorba procesuálnej schémy.

 

Lektorky

Mgr. Jana Kurfürstová, Mgr. Hana Zobačová
- autorky publikácie Výtvarné postupy pro děti (nejen) s PAS.

Mgr. Jana Kurfürstová vedie občianske združenie „Človíček“, ktoré sa venuje práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a s deťmi so zdravotným postihnutím.

 

K absolvovaniu nie je potrebné zvláštne výtvarné nadanie.

Všetci účastníci a účastníčky, ktorí absolvujú min. 80% kurzu, dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Termín:  5. 3. 2016  (so: 9,30 – 16,30 hod.)

 

Miesto:  RC Kramárik, Uhrová 18, Bratislava (www.rckramarik.sk)

 

Kurzovné: 50 Eur

 

Organizátor: OZ Artea  

 

Kontakt: Katarína Mihinová, katkaprobstova@gmail.com, tel. 0910 922 282