Umením k interkultúrnemu dialógu

01.02.2011 11:39

Vo februári 2010 v rámci projektu Umením k interktulrúrnemu dialógu Katarína Probstová ako pracovníčka občianskeho združenia Človek v ohrození viedla v Betleheme na Západnom brehu workshopy zamerané na arteterapiu pre pracovníkov partnerskej organizácie WIAMu, ako aj pre skupiny osirelých detí, s ktorými WIAM pracuje.

Workshopy pre pracovníkov a pracovníčky WIAMUu bol zameraný na základné predstavenie možností využitia arteterapie a predstavienie niektorých techník zážitkou formou.

Vo výtvarných dielňach si mohli deti vytvoriť svoju mandalu, ktorú potom zdielali so svojimi kamarátkami a kamarátmi, aby sa podnietil ich pocit pre spolupatričnosť a spoluprácu. V ďalšej z aktivít mali deti výtvarne znázorniť podľa nás tradičnú slovenskú rozprávku Soľ nad zlato, no ako sa ukázalo niektoré deti ju už poznali. Na záver sa mali zamyslieť nad tým, aké hodnoty ony považujú za najcennejšie. Najčastejšie sa objavovali odpovede ako rodina, kamaráti, domov a voda.