Stretnutie s arteterapiou - VÝZVA

10.03.2016 13:57

 

 

Výzva pre tvorenie na menej tradičné zadania

Výzva na hľadanie tvorivých riešení

Výzva na prebudenie vlastnej kreativity

 

„Challenge“ aktivity pomáhajú hľadať netradičné riešenia problémov, kriticky rozmýšľať, slobodne sa vyjadriť a ponúkajú voľný priestor na vyjadrenie vlastnej tvorivosti.

 

Obsah stretnutia:

·         Krátka skupinová aktivita na rozbeh

·         Aktivita, ktorá jednoduchým a farebným spôsobom podporuje koncentráciu a jemnú motoriku a zároveň pri nej vzniká krásny obraz

·         Aktivita, ktorej zadanie vyžaduje zapojenie premýšľania,  tvorenia a pohľadu z iného uhla

·         diskusia o využití prezentovaných aktivít, ich možných variáciách a ďalších nápadoch na tvorivé výzvy

 

Stretnutia prebiehajú zážitkovou formou a sú doplnené príkladmi z arteterapeutickej práce, reflexiou a diskusiou. Nevyžaduje sa žiadne výtvarné nadanie ani skúsenosť s arteterapiou.

Cieľom stretnutí nie je psychoterapia ani zdokonaľovanie výtvarných zručností.

 

Cieľová skupina:

Pomáhajúce profesie ako aj študentky a študenti, ale aj laici, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti  ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Stretnutie sa uskutoční v malej skupine, pri min. počte 3 účastníčok a účastníkov.

 

Miesto a čas:

Piatok, 22. apríla 2016, 17,30 – 20,00 hod.

RC Kramárik, Uhrová 18, Bratislava (www.rckramarik.sk)

 

Stretnutie povedie: Mgr. Katarína Mihinová

 - arteterapeutka a psychologička. Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) kde okrem iného lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava a Galériou mesta Bratislava.

 

Cena:  10 Eur za stretnutie (v cene je zahrnutý aj výtvarný materiál)

 

Kontakt:

Mgr. Katarína Mihinová, č.t. : 0910 922 282, e-mail:katkaprobstova@gmail.com