Stretnutie s arteterapiou - SLOVÁ

12.05.2011 17:30

Hoci sa artetarapia využíva práve tam, kde nestačia slová, predsa len sa vo výtvarných dielach slová občas vyskytnú. Práve o tom, čo s nimi a ako zapojiť slová a texty do výtvarných aktivít, bude toto stretnutie.

Obsah stretnutia:

- krátka úvodná aktivita na zoznámenie sa

- 2 hlavné aktivity

- diskusia o využití prezentovaných aktivít a o možných modifikáciách

 Stretnutia prebiehajú zážitkovou formou a sú doplnené príkladmi z arteterapeutickej práce, reflexiou a diskusiou.

Cieľová skupina:

Pomáhajúce profesie ako aj študentky a študenti, ale aj laici, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Stretnutie sa uskutoční v malej skupine, pri min. počte 3 účastníčok a účastníkov.

Cieľom stretnutí nie je psychoterapia ani zdokonaľovanie výtvarných zručností.

Miesto a čas:

Štvrtok, 12. mája  2011, 17,30 – 19,30 hod.

Miesto konania kurzu

Bratislava, Ateliér Exupéry, Benediktiho 5, 4 posch., vedľa budovy Slovenského rozhlasu

Skupinu povedie: Mgr. Katarína Probstová, psychologička, arteterapeutka

Cena: 7 Eur za stretnutie, v cene je zahrnutý výtvarný materiál

Účastnícky poplatok  7 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Arte a: 2579108051/0200 (VUB). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

Prihláška

Meno:

Dátum narodenia:

Profesia:

Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail):

 

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na

Mgr. Katarínu Probstovú, č.t.: 0910 922 282end_of_the_skype_highlighting, e-mail: katkaprobstova@gmail.com