Skupinová dynamika, spolupráca, komunikácia

19.02.2011 16:43

Navrhovaný rozsah: podľa potreby

Cieľová skupina: pracovné skupiny alebo novovytvorené pracovné skupiny (vznikajúce oddelenie alebo tím, ktorý bude pracovať na spoločnom projekte) prípadne v rámci AC/DC

Cieľ: vzájomné spoznanie členov a členiek skupiny, spoznanie dynamiky pracovnej skupiny, pracovného štýlu členov a členiek skupiny, podpora spolupráce a komunikácie, stmelenie skupiny, spoločné zážitky členov a členiek skupiny

Najčastejšie sa zaraďujú aktivity, pri ktorých sa tvoria spoločné diela v dvojiciach, menších skupinkách aj v rámci celej skupiny, využívajú sa rôzne formy spolupráce a zapájania jednotlivých členov a členiek skupiny, komunikuje sa verbálne, neverbálne a prostredníctvom symbolov. Môžu sa využívať všetky výtvarné techniky a médiá vrátane hliny.