Sebapoznávanie

19.02.2011 16:44

Navrhovaný rozsah: podľa potreby, napríklad 1x týždenne po pracovnej dobe v rámci firemných vzdelávacích či teambuildingových podujatí

Cieľová skupina: všetci zamestnanci a zamestnankyne, ktorí prejavia záujem a majú chuť sa o sebe dozvedieť niečo viac (ak bude účasť povinná, bude to vzhľadom na zameranie seminára kontraproduktívne)

Cieľ: sebapoznanie (spôsobu riešenia problémov, vyjadrovania emócií, spôsobu komunikácie a interakcie s okolím) rozvoj osobnosti (rozpoznanie silných a slabých stránok)

Aktivity prebiehajú v menšej skupine, kde prevažuje individuálna práca nad skupinovou. Zo všetkých ponúkaných workshopov je tu najviac zastúpená reflexívna časť. Väčšinou ide o tematickú tvorbu, podnetom pre tvorivý proces môžu byť rôzne metafory, symboly alebo aj text. Môžu sa využívať všetky výtvarné média a techniky.