Rozhovory o arteterapii s Alexandrou Dzurekovou o práci s mentálne postihnutými

17.10.2012 12:43

Tretiu októbrovú stredu sme pozvali k nám do ateliéru Alexandru Dzurekovú, aby nám porozprávala o svojej arteterapeutickej práci s mentálne postihnutými. Liečebná pedagogička Alexandra Dzureková pracuje v Rehabilitačnom stredisku Claudianum (www.claudianum.sk) v Modre. S dospelými klientmi a klientkami zariadenia pracuje individuálne aj skupinovo, využíva aktívnu aj pasívnu formu arteterapie. Svoje rozprávanie dopĺňala fotografickým materiálom, popisovala rôzne aktivity, čo s klientmi a klientkami robia, ktoré materiály ich oslovujú a aké formy aktivít.

Ja osobne som si odniesla ucelený obraz o možnostiach arteterapeutickej práce s mentálne postihnutými dospelými klientmi. Som rada, že nám Saša porozprávala o tom ako sa to dá a že výtvarná činnosť s týmto typom klientov nie je len o tvorbe výrobkov. Zaujal ma aj popis návštev galérií, kde nie sú len pasívnymi divákmi, ale o vystavených dielach sa aj rozprávajú. Každý si napríklad vybral jedno z vystavených diel a hovoril o tom, v čom ho oslovilo a ako ho vníma. Pracovali aj na malom projekte skrášľovania chránenej čajovne v Modre. Najprv diskutovali o tom, čo by návšetvníkov čajovne mohlo potešiť, aké motívy by sa do daného priestoru hodili a následne tvorili diela. Vybrali motív slnka, ktorí návštevníci čajovne veľmi pozitívne prijímali.