Rozhovory o arteterapii: artefiletika na školách

26.04.2018 13:27

O artefiletike v školskom prostredí porozpráva arte psychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá už niekoľko rokov vedie na základných školách arteterapeutické a artefiletické programy. Na ZŠ Dubová namiesto bežnej výtvarnej výchovy v triede dve hodiny do týždňa pracuje s imagináciou, výrazovou hrou, umením, zážitkom a konceptom reflektívneho dialógu. Tento kreatívny proces otvára možnosti k hlbšiemu porozumeniu vlastného prežívania detí a vzájomných vzťahov medzi žiakmi ako aj medzi žiakmi a učiteľom. Všetko sa to odohráva v procese hry a tvorby, ktoré sú pre žiakov zdrojom zážitku.

Na neformálnom stretnutí, radi privítame všetkých, ktorých témy týkajúce sa aretetrapie zaujímajú či už z hľadiska profesionálneho alebo osobného.

Miesto: RC Kramárik, Ambrova 9, Bratislava - OZ Artea 2. posch.

Čas: piatok 18.5.2018 o 17,30 – 19,00 hod.

Prihlášky: katkaprobstova@gmail.com

Organizátor: OZ Artea

Vstup na stretnutie 5 Eur. Platí sa na mieste.