Ročný kurz arteterapie u H. Strnadlovej

26.07.2010 09:59

  

 

 
 
PhDr.Helena Strnadlová (členka výboru České arteterapeutické asociace, absolventka jungovského a KIP výcviku) nabízí jako každý rok i pro rok 2009/2010 kurz arteterapie, který je koncipován jako ucelený výcvikový program, jehož účelem je seznámit zájemce s možnostmi arteterapie, tedy práce s obrazem v psychoterapii.

Kurz je výhradně zaměřen sebezkušenostně.

V rámci malé skupiny /do 12 členů/ frekventanti prožijí a kreativně zpracují obrazy, pocity i další duševní obsahy, inspirované nabídnutými základními tématy a technikami. Při následné práci zažijí roli člena skupiny, pokusí se o vnímání , citlivé zakoušení a interpretaci výtvorů a také sdílení ve skupině. Důležitá je důvěra, pocit bezpečí a také otevřenost a pravidlo nevynášení informací ze skupiny.

V rámci jednotlivých tématických bloků /někdy formálně, někdy obsahově strukturovaných/ zažijí frekventanti imaginativní techniky z jungovské inspirace, ale také ukázky z katathymně –imaginativní psychoterapie, gestaltu, procesuálního i behaviorálního přístupu, z rodinné, párové i skupinové terapie.Teorie je zmiňována nikoliv systematicky, nýbrž výhradně pro výklad jednotlivých konkrétních příkladů a k jejich osvětlení z různých pohledů.
Frekventanti též obdrží studijní materiály, týkající se symboliky prostoru, indikací pro arteterapii , teorie procesu arteterapie, zejména z hlediska jungovského přístupu a další.
Témata jednotlivých setkání:
1) Představení a sebeprezentace
2) Párové a interakční techniky
3) Biografie a rodina
4) Skupinové techniky
5) Barvy, symboly, tvary
6) Specifické techniky /mandala/

Místo konání:
Kurz arteterapie bude probíhat v Rodinném a kulturním centru Nová Trojka, Jeseniova 19, 130 00 Praha 3, tel. 222 589 404 begin_of_the_skype_highlighting              222 589 404      end_of_the_skype_highlighting,nebo 775 644 978 begin_of_the_skype_highlighting              775 644 978      end_of_the_skype_highlighting.
Spojení a dopravu : je možno nalézt na www.novatrojka@novatrojka.cz, jinak tram 16,10,od nám .Míru, do stanice Biskupcova,nebo tram 5,9,26 do stanice Lipanská, nebo bus 136 stanice Rokycanova nebo bus 133 a 207 na Tachovské nám. nebo Černínova.
V místě konání kurzu je možnost přespání ve vlastním spacáku /plus karimatka/ za 50 Kč za noc.

Na každé setkání je třeba si vzít vlastní pastelky a obyčejnou měkkou tužku. Dobré je též si vzít s sebou jídlo, v budově je možno použít kuchyňku.

Termín konání:
Tento rok začínáme až v listopadu: v pátek 6.11. až sobota 7.11. , další setkání bude 11.-12.12., dále v lednu 2010, předběžně 8.-9.,v únoru 12.-12., březnu též 12.-13. a v dubnu 9.-10. Data v novém roce budou ještě potvrzena.
Setkání začíná v 15 hodin v pátek a končí v 16 , event. v 17 hodin v sobotu.
Celkem se jedná o 100 učebních hodin, rozdělených na 6 setkání po čtyřikrát 17 hodinách a dvakrát 16 hodinách, s pauzou na oběd v sobotu.

Absolvování kurzu je potvrzeno certifikátem s razítkem ČAA.

Celková cena kurzu: 9000, Kč, studenti mají slevu 750 Kč.
Platbu za kurz je nutno provést tak, aby měsíc před zahájením byla platba na účtu , jinak nebude Vaše přihláška platná.Zatím však ještě neplaťte,účast Vám musím teprve potvrdit, je převis poptávky.

V letošním roce 2009/10 posílám přihlášky na kurz pouze mailem. V každém případě prosím ale o zaslání vyplněné “Závazné přihlášky“, zatím stačí mailem. pokud možno co nejdříve.

Na setkání se těší
PhDr. Helena Strnadlová

Psychologická ordinace : Jana Masaryka 48, Praha 2, 120 00, tel.:22510015, 728 610 089
E-mailová adresa: strnadlovahelena@seznam.cz