Relaxácia, oddych, rozvoj tvorivosti

19.02.2011 16:41

Navrhovaný rozsah: podľa potreby, napríklad 1x týždenne po pracovnej dobe na odbúranie stresu, uvoľnenie negatívnych emócií alebo v rámci firemných vzdelávacích či teambuildingových podujatí ako relaxačná aktivita

Cieľová skupina: všetci zamestnanci a zamestnankyne, ktorí prejavia záujem (ak bude účasť povinná, bude to vzhľadom na zameranie seminára kontraproduktívne)

Cieľ: relaxácia, uvoľnenie stresu, povzbudenie tvorivého a hrového potenciálu, ktorý pomáha načerpať novú energiu.

Najčastejšie sa zaraďujú aktivity využívajúce prstové farby, hlinu, vodové farby, koláže.