Psychoedukačný arteterapeutický program pre deti s diagnózou ADHD a ADD

15.04.2013 16:52

 

V priebehu prvého polroku šk. r. 2012/2013 sme aj vďaka finančnej podpore hl. mesta Bratislavy realizovali 10 týždňový štruktúrovaný, psychoedukačný arteterapeutický program pre deti s diagnózou ADHD a ADD, rodičov a súrodencov týchto detí, učiteľov a učiteľky základnej školy Medzilaborecká v Bratislave.

Programu sa zúčastnilo 6 žiakov a žiačok 2. a 3. ročníka, ktorí majú diagnostikovanú diagnózu ADHD/ADD.

 

Psychoedukácia a pochopenie príčin a prejavov poruchy je pre deti a ich rodiny veľmi prínosné z dôvodu lepšieho zvládania týchto porúch ako aj z dôvodu prevencie pred rozvinutím niektorých symptómov.

Skupinové stretnutia ponúkli deťom šancu vytvoriť si nové stratégie a osvojiť si nové zručnosti, ktoré im môžu pomôcť lepšie zvládať dennodenné problémy spojené s diagnózou ADHD a ADD. Rovnako dôležité je, aby deti porozumeli svojej diagnóze a necítili pocity viny, ktoré sa môžu dostaviť, keď okolie necitlivo reaguje na problémy spôsobené dieťaťom. Dlhodobé pocity viny môžu mať vplyv na sebavedomie dieťaťa a veľa krát sa negatívne odrazia na školskom prospechu a správaní dieťaťa. Práve počas skupín majú deti možnosť trénovať zručnosti ako si získať kamarátov, porozumieť vlastným emóciám ako aj správaniu druhých ľudí, spoznať vlastné telesné výstražné znamenia, ktoré môžu predznamenávať zvyšujúce sa napätie a tak regulovať svoje správanie.

 

Arteterapeutický program bol zvolený z dôvodu svojej univerzálnosti, keďže je možné pracovať s týmto programom aj s menšími deťmi a deťmi ktoré nemajú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby vyjadrili a opísali svoje pocity spojené s problematickými dejmi a situáciami. Výtvarné prostriedky, symboly a znaky, ktoré sa využívajú pri arteterapii môžu pomôcť pri komunikácii a rovnako môžu sprostredkovať zážitok, ktorý je dôležitý pre úspešnú terapeutickú prácu.

 

Rozvrh programu:

Arteterapeutické stretnutia pre skupiny s deťmi boli rozdelené na 8 týždňov. Jedno arteterapeutické stretnutie týždenne v rozsahu 60 - 90 minút. Na stretnutiach sa preberali napríklad aj témy ako sa dieťa s ADHD/ADD cíti, ako ho ovplyvňuje a ako vníma užívanie medikácie, ako sa jeho diagnóza prejavuje v školskom prostredí, v rodine, ako zasahuje do utvárania priateľstiev, aké rieši ťažkosti a ako ich možno zvládať.

 

9. stretnutie (120 minút) bolo určené pre rodičov a súrodencov týchto detí, ktorí mohli zdielať svoje pocity ohľadom  toho, aké je to mať dieťa / súrodenca s diagnózou ADHD a ADD.

 

10. stretnutie (90 minút) bolo určené pre učiteľky a učiteľov školy, kde sa interaktívnou formou dozvedeli viac o diagnóze ADHD a ADD a tiež sa im priblížila  arteterapeutická práca s týmito deťmi.

 

Psychoedukačný arteterapeutický program viedli MUDr. Petra Slašťanová a Mgr. Zuzana Krnáčová  v priestoroch ZŠ Medzilaborecká pod externou supervíziou Doc. PhDr. Evy Doroty Uhrovej, PhD.

 

Aktuálne prebieha obdobný program pre žiakov a žiačky 6. - 7. ročníka ZŠ Medzilaborecká.