Pozvánka

16.02.2017 23:30

OZ   A r t e a

 

pozýva na 

III. Medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu

"od Múzy k Psyché"

 

27. - 28. mája 2017 v Bratislave

 

Zameraním konferencie bude prepájanie arteterapie s rôznymi expresívnymi a terapeutickými prístupmi a ich využiteľnosť pri práci s klientom ako aj v skupine. Prednášky a workshopy vedené odborníkmi zo zahraničia (Veľká Británia, Česko, Maďarsko) a zo Slovenska sprostredkujú teoretické poznatky, inovatívne prístupy, skúsenosti z praxe, inšpirácie ako aj konkrétne techniky využiteľné priamo v praxi. Súčasťou konferencie bude aj priestor pre zdieľanie poznatkov a skúseností menej formálnym spôsobom, možnosti vystavovania artefaktov a posterov. Priamym výstupom konferencie bude elektronický zborník a videozáznam z prednášok dostupný na webstránke združenia.

 

Hostia

Albrich Beate (DE, CZ) : Arteterapia a dramaterapia

Bartos Anita (SK, AT): Arteterapia a sny

Bodiš Peter (SK, UK): Arteterapia a mentalizácia

Geréb Valachiné Zsuzsanna (HU): Arteterapia a imaginácia

Horváthová Linda (SK): Arteterapia a muzikoterapia

Liebmann Marian (UK): Krátkodobá arte-psychoterapia

Merhautová Jana (CZ): Arteterapia a supervízia

Šuplatová Lucia, Takáčová Magdaléna (SK): Arteterapia a tanečná pohybová terapia

Tae Jung Park (Kórea, UK): Arteterapia s migrantmi

 

Organizačné informácie

 

Termín konania: 27. – 28. máj 2017

Miesto konania konferencie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava

Jazyk konferencie: slovenčina, čeština, angličtina s tlmočením

Maximálny počet účastníkov: 90

Registračný poplatok: 50 Eur

(v cene je účasť na prednáškach a možnosť zúčastniť sa 3 vybraných workshopov)

 

Organizačný tím OZ Artea:

Krnáčová Zuzana

Mihinová Katarína

Rankovová Ivona

 

Kontakt: arteterapiask@gmail.com

 

Sprievodným podujatím konferencie bude výstava výtvarných diel Anity Bartos a predaj kníh vydavateľstva Portál.

 

Konferenciu podporili: