Opäť otvárame dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE

17.01.2019 23:28

Kurz pod vedením Mateja Lipského a  jeho hostí bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej muzikoterapie (SDMT), ktorú budú môcť využívať pod supervíziou vo svojej praxi.

Viac informácií sa dočítate TU