Nové číslo American Journal of Art Therapy

28.06.2014 22:05

Členovia a členky klubu OZ Artea si môžu v lete čítať články z nového čísla časopisu americkej arteterapeutickej asociácie. V dvoch z článkov autori merali EEG pred a po výtvarnej tvorbe a sledovali zmeny aktivity v jednotlivých častiach mozgu:

  • Effects of Drawing on Alpha Activity: A Quantitative - EEG Study With Implication for Art Therapy
  • Comparison of Brain Activity During Drawing and Clay Sculpting: A Prelimiray qEEG Study
A ďalšie dva články popisovali možnosti využitia arteterapie pri traume:
  • A Framework for Treating Cumulative Trauma With Art Therapy
  • “Check, Change What You Need To Change and/or Keep What You Want": An Art Therapy Nwurobiological-Based Trauma Protocol