Nálady

01.12.2011 22:16

Materiál: časopisy, nožnice, lepidlo, rôzne typy papiera, rys

Zadajte klientom, aby v časopisoch našli obrázok, ktorý najlepšie vystihuje ich aktuálnu náladu. Obrázok  vystrihnú, nalepia na rys a dotvoria okolie pomocou ostatných druhov papiera tak, aby tiež predstavoval ich aktuálnu náladu.

Diskutuje o výbere obrázkov a popise jednotlivých nálad, o tom ako nálady ovplyvňuje postoje, konanie a správanie.

Zdroj: Susan I. Buchalter: Art Therapy techniques, Applications: A model of Practice. Jessica Kingsley Publischers, London 2009.