Kurzy projektívnych techník v 2. polroku 2019

06.09.2019 14:44

Na jeseň 2019 organizujeme v Bratislave tieto kurzy projektívnych techník:

1.-2.10.2019 Z. Altman: Test kresby postavy

Ide o kresebnú projektívno - výrazovú techniku, ktorá je vhodná ako pomocná metóda v diagnostike osobnosti dospievajúcich a dospelých. Je vhodným doplnkom testu stromu. Okrem poradenstva sa často využíva aj v klinickej psychológii. Poskytuje pohľad na základné osobnostné charakteristiky, postoj k opačnému pohlaviu.

3.-4.10.2019 Z. Altman: Práca s detskou kresbou

Účastníci a účastníčky kurzu sa zoznámia s najbežnejšímu kresebnými metódami vhodnými pre prácu s deťmi, ich administráciou a možnosťami interpretácie - predovšetkým s kresbou rodiny a začarovanej rodiny, kresbou postavy (vývinový a projektívny test), testom stromu a voľnou kresbou.

 

19.-20.10.2019 T. Fikarová: Tematicko-aprecpečný test - TAT

Tematicko-apercepčný test je individuálnym projektívnym testom osobnosti, ktorý využíva naratívnosť (hovorenie príbehu) klienta k pochopeniu jeho vnútorného sveta. Súčasné interpretačné systémy TAT sa zameriavajú  na: vnímanie sveta, percepciu a myslenie, vzťah k sebe a k druhým, emócie, obranné mechanizmy, zrelosť self klienta.