Kombinácia modulov: Ja-Ty-My

19.02.2011 16:45

Navrhovaný rozsah: cyklus troch workshopov (Ja – 1 deň, Ty, My – 1,5 dňa) s rozstupmi 1-3 týždne

Cieľová skupina: všetci zamestnanci a zamestnankyne, ktorí prejavia záujem (ak bude účasť povinná, bude to vzhľadom na zameranie seminára kontraproduktívne)

Cieľ: Modul Ja – Ty – My je kombináciou už uvedených arteterapeutických workshopov, je zameraný na vzťahy, v ktorých žijeme a ktoré vytvárame ako aj na jednotlivé formy využitia arteterapie.

 

Časť JA predstavuje individuálnu formu arteterapie, je zameraná na sebapoznávanie, vlastné prežívanie procesu tvorby.

 

V časti TY sa zoznámime s párovými arteterapeutickými  technikami, vyskúšame tvorbu vo dvojici a budeme hľadať odpoveď na otázku - čo všetko sa dá dozvedieť o druhom človeku bez toho, aby sme s ním hovorili? Je to časť aj o komunikácii, spôsobe presadzovania sa, spolupráci ...

 

Časť MY je o skupinovej forme arteterapie, ponúka spoločnú tvorbu, spoločný priestor, spoločné dielo...