Kitchen Art

28.07.2013 23:43

 

 Vďaka finančnej podpore na základe výzvy mestskej časti Ružinov pre oblasť Kultúra, vzdelávanie a sociálna oblasť organizovalo OZ Artea podujatie s názvom Kitchen Art.

 

Podujatie Kitchen Art sa konalo v nedeľu 9. júna 2013 v areáli  ZŠ Medzilaborecká. ZŠ Medzilaborecká nám poskytla priestor aj zázemie bez nároku na odmenu vďaka našej doterajšej dobrej spolupráci.

Podujatie organizovali 4 členky OZ Artea: Zuzana Krnáčová, Katarína Mihinová, Ivona Rankovová, Petra Slašťanová v spolupráci s cca 10 dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Podujatia sa zúčastnilo cca 50 – 60 ľudí, väčšinou rodiny s deťmi a mladí ľudia.

 

Priebeh podujatia:

Kitchen Art je špecifický druh výtvarného podujatia, ktorý ponúka jednoduché stretnutie sa pri výtvarnej činnosti. V skupinách veľkosti rodiny sa akoby okolo kuchynského stola môžu zapájať dospelí aj deti do výtvarnej činnosti. Môžu tvoriť sami pre seba alebo sa aktívne zapájať do tvorby skupiny. Nejde o učenie sa techník alebo výroby nejakého produktu, ale o prežívanie samotného procesu tvorby a objavovanie vlastnej tvorivosti, spontánnosti.

 

V rámci podujatia sme ponúkli 6 stanovísk rôzneho zamerania, kde sa dalo voľne prísť a tvoriť. Každé stanovisko bolo dostupné pre všetky vekové kategórie. Stanoviská zastrešovali organizátorky a dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí boli označení buď zásterou s logom Artea a/alebo menovkou. Každému, kto sa pristavil, predstavili dané stanovisko a asistovali pri tvorivej činnosti, ak bolo potreba.

 

Stanoviská:

 

Mandaly

-          Vyfarbovanie mandál podľa predlohy, prípadne tvorba vlastnej. Mandaly bolo možné rozstrihať na časti, vymeniť si jednotlivé dieliky s ostatnými účastníkmi a účastníčkami a vytvoriť tak novú jedinečnú mandalu. Výsledné mandaly sa lepili na farebný podkladový papier.

 

 Hlina

-          Voľná tvorba z hrnčiarskej hliny, predstavenie základných postupov, možnosť zoznámiť sa s prácou s hlinou

 

3D

-          Tvorba 3D objektov z papiera, ktorým boli oblepované rôzne časti tela

 

Stojany

-          Voľná tvorba pri maliarskych stojanoch, k dispozícii boli poloprofesionálne farby – akryl a suchý pastel a špeciálny papier vhodný pre tieto výtvarné médiá

 

Maľba na stenu

-          Možnosť vyskúšať si „graffiti“

 

Maľovanie na telo

-          Maľovanie na telo farbami na telo alebo  špeciálnymi olejovými pastelmi v tvare ceruziek pre lepšie nanášanie

 

Krátku reportáž o priebehu poduatia si môžete pozrieť tu:  https://www.tvr.sk/tvprogram/ruzinovske-spravy/ruzinovske-spravy/2013-06-10-163000