Intervencia tvorivosťou - príspevok na konferencii Ďuričove dni

07.11.2016 11:40
V rámci konferencie Ďuričove dni 2016, ktoré organizuje katedra pedagogickej a školskej psychológie v Nitre v dňoch 10.-11. novembra 2016 vystúpi aj Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD. z OZ Artea s príspevkom Intervencia tvorivosťou.
 
Anotácia príspevku:
Príspevok predstavuje využitie modelu artefiletiky ako prevenčného a intervenčného prostriedku pri práci so školskou triedou. Artefiletika podporuje medziodborové prepájanie, ako aj kooperáciu odborného zamestatnca a učiteľa/učiteľky školy. Vedie žiakov a žiačky k osobnostnému rastu najmä porozumením kultúrnych a spoločenských súvislostí,vychádza z tvorivej činnosti žiakov, v ktorej zhmotňujú vlastné poznanie a prežívanie. Toto poznanie a prežívanie externalizované do tvorivej činnosti je konkretizované v komunikácii, alebo v reflektívnom dialógu v ktorom sa žiak nie len niečomu učí, ale zároveň aj rozvíja svoje komunikačné a sociálne schopnosti. Príspevok vychádza z aplikovania artefiletiky na základnej škole v Bratislave občianskym združením Artea.