II. medzinárodná arteterapeutická konferencia

25.07.2015 00:16
 

 

OZ Artea 

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Vás pozývajú na

 

II. MEDZINÁRODNÚ ARTETERAPEUTICKÚ KONFERENCIU

s podtitulom

Skupinová arteterapia v pedagogicko-psychologickom poradenstve a prevencii

 

11. - 12. septembra 2015 v Bratislave

 

Konferencia bude obsahovať prednášky a praktické workshopy z oblasti arteterapie pod vedením lektorov a lektoriek z Japonska, Veľkej Británie, Poľska, Českej republiky a Slovenska.

V príspevkoch budú predstavené praktické skúsenosti na poli arteterapie, zamerané na tvorivý proces, ilustrujúc možnosti skupinovej arteterapeutickej práce s rôznymi skupinami klientov.

 

Zahraniční lektori a lektorky:

 

·         Kyoko Ono (Japonsko)

Téma: Expresívna arteterapia, jej história, teória a prax v Japonsku

Workshop: Kresba a pohyb

·         Wieslaw Karolak, Prof. Dr hab. (Poľsko)

Téma: ART like  a PLAY, PLAY like an ART

Workshop: Terapia tela a duše

·         Nicky Sutton, MA Art Psychoterapist (Veľká Británia)

Téma: Skupinová arteterapia s deťmi v školskom prostredí a ich rodičmi

·         Mgr. Bedřich Čermák (Česko)

Téma: 20 rokov skupinovej arteterapie v PL Červený Dvůr

Workshop: Prvé stretnutie klienta (pacienta) s arteterapiou

·         Mgr. Bc. Jana Merhautová (Česko)

Téma: Arteterapia v osobnom a profesijnom rozvoji

Workshop: Kreatívne techniky v supervízii

·         PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D. (Česko)

Workshop: Metóda PRVA ako cesta k životnej téme zakotvenej v tele

 

Slovenskí lektori a lektorky:

 

·         Mgr. Petra Baslíková, Ľuba Sajkalová

Workshop: Kniha trochu inak

·         Mgr. Viktor Brichta

Téma: Tvorba a využitie videa pri práci s deťmi v Klube s nízkoprahovými prvkami

·         Mgr. Alexandra Dzureková

Workshop: Hranice

·         Mgr. Tono Gúth

Workshop: Vlna za vlnou sa valí... Rytmus v každodennom živote, muzikoterapii a hudbe

·         Mgr. Nataša Krajčiová

Workshop: Arteterapia  v liečbe závislostí

·         Mgr. Zuzana Krnáčová, MA

Téma: bude aktualizované

·         Mgr. Lucia Kubinová, PhD. 

Téma: Na zdroje zamerané poradenstvo inšpirované stacionárnou terapiou psychiatrických pacientov

·         Mgr. Katarína Mihinová, Mgr. Ivona Rankovová

Workshop: JA – TY – MY v galérii

·         PhDr. Monika Piliarová, Mgr. Ing. DanaFarkašovská

Prednáška: Harmónia v nás

·         Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. 

Téma: Rozvíjajúci arteterapeutický program pre adolescentov /Rozvoj osobnosti

·         Mgr. Lucia Šimončičová, MA

Workshop: Stvárnenie bezpečného a príjemného sanktuária ako prostriedok spojenia sa s vlastnými zdrojmi

 

Organizačné informácie

 

Miesto konania konferencie:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

 

Jazyk konferencie:

slovenčina, čeština, poľština a angličtina s tlmočením

 

Registrácia:

Registrácia prebieha on-line cez elektronický formulár na webstránke konferencie: www.artekonferencia.sk

 

Registračný poplatok: 5O Eur

(v cene je účasť na prednáškach a možnosť zúčastniť sa 3 vybraných workshopov)

 

Z konferenčných príspevkov bude vydaný elektronický zborník, ktorý bude uverejnený na webstránke konferencie.

 

Kontakt: arteterapiask@gmail.com

 

 

Viac informácií o programe ako aj on-line registráciu nájdete na

 

www.artekonferencia.sk