Hlina - stretnutie s arteterapiou v Žiline

12.01.2017 00:22

Hlina je tvárna, pružná, vie byť pevná aj kašovitá, pôsobí na zmysly a upokojuje. Možno ju miesiť, hniesť trhať, tlačiť, vaľkať, gúľať, hádzať...

Práca s hlinou nám dáva možnosť slobodne sa vyjadriť, mať výtvor pod kontrolou, aj ho ľahko zmeniť či zničiť. Dá sa z nej tvoriť trojrozmerne, čím získame možnosť pozrieť sa na veci z viacerých perspektív.

Niekoho odrádza to, že sa od hliny zašpiní. V skutočnosti je to po vode druhý najčistejší materiál. Uschne na prach, ktorý sa ľahko zmýva a čistí.

 

Seminár bude vedený predovšetkým zážitkovou formou. Účastníci a účastníčky si budú môcť vyskúšať sami na sebe arteterapeutické aktivity s využitím hliny v rôznom kontexte a to nielen individuálnou formou, ale aj vo dvojiciach a skupine.

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

 

Termín: 13.5.2017  9,00 – 18,00 hod.

Miesto: Štefánikova 34, Žilina

Čas: začiatok o 9.00 a koniec o 18.00 hod.

Cena: 55 € (v prípade prihlásenia a úhrade poplatku do 20.01.2017). Prihlásenie a úhrada po 21.01.2017 – 65 €.

Maximálny počet účastníkov12

 

Získate:

-          - osobnú skúsenosť s arteterapeutickou prácou s hlinou

-          - inšpirácie arteterapeutickej práce s využitím hliny

-  - skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi

       - osvedčenie o účasti

 

Lektorka:

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, v súčasnej dobe na RD. Venuje sa arteterapii, organizuje odborné kurzy pre pomáhajúce profesie a spravuje stránky www.i-psychologia.sk.

Z oblasti arteterapie absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a aktuálne sa vzdeláva v Dlhodobom muzikoterapeutickom kurze pod vedením Mateja Lipského.

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava, Staromestskou knižnicou a Galériou mesta Bratislava.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s prácou s hlinou. Na seminári sa nebudeme učiť vyrábať úžitkové predmety a vzniknuté artefakty nebudeme vypaľovať.

 Prihlásenie:

Prihlásenie cez web formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtT-V8QruQ8TDzme-CsWhSQi0xigXzRVXQbnq0DvDUueyc0A/viewform

Po zaregistrovaní zasielame bližšie informácie a faktúru, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 20.01.2017. Vaše miesto na kurze je záväzné až po uhradení poplatku. Následne obdržíte potvrdzujúci email.  Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame. Ďakujeme za porozumenie.

 

Kontakt a informácie: Jana Dejová, jadejova@gmail.com