Čítame s porozUMENÍM

04.01.2018 23:51

Na jeseň 2017 sme realizovali projekt Čítame s porozUMENÍM, ktorého cieľom bolo osloviť budúcich mladých čitateľov a čitateľky  a vzbudiť u nich záujem o knižky a čítaný text. Zvolili sme formu workshopov interaktívneho čítania, ktoré bolo doplnené o hudobné prvky a výtvarnú tvorivú činnosť. Tituly sme vyberali tak, aby boli pochopiteľné a atraktívne pre deti a zároveň reflektovali aktuálny čas – na jeseň titul o tekvičke, v decembri o Vianociach.

Spolu bolo realozivaných 8 workshopov, z toho 6 na v dvoch triedach MŠ Kremeľská 36 v Devíne a dva v dvoch prvých ročníkoch ZŠ Kremeľská, všetky pod vedením psychologičky a arteterapeutky Kataríny Mihinovej.

Čítali sme knižky Kvak a Čľup, Sofia a tekvička, Husa Líza a vánoční hvězda.

Každý z workshopov mal zhruba podobnú štruktúru:

-Rozohrievacia aktivita s použitím hudobných nástrojov, úvod do témy príbehu

-Čítanie s doplňujúcimi otázkami a sprevádzané hrou detí na hudobné nástroje

-Výtvarná aktivita k téme textu

 

Príbeh Stratený gombík bol zameraný na pozornosť, rozoznávanie tvarov a kvalít predmetov, hmatovú stimuláciu. Deti počas čítania na hudobných nástrojov stvárňovali rieku, les, lúku, hnev a radosť. Na záver zdobili kabátiky z nazbieraných gombíkov.

 

Príbeh o tekvičke sme zaradili v období okolo sviatku Helloween. Deti sa učili rozlišovať ovocie a zeleninu, cyklus rastu tekvice a rozprávali sme sa aj o kamarátstve. Na záver si deti lepili tekvičku papierovou páskou na stimuláciu jemnej motoriky a využili aktuálne dostupné suché listy na vytvorenie srdiečka pre tekvičku.

 

Príbeh o husi Líze a hľadaní vianočnej hviezdy sme čítali v adventnom období. Na začiatku hrali deti jednoduchú hru na sluchové rozlišovanie (aktivita sa týkala čítaného textu), čítaný text sprevádzali hudobnými nástrojmi podľa vopred stanovených pravidiel a na záver deti vyrábali hviezdu – vankúšik z papiera.

 

Deti MŠ aj ZŠ čítacie workshopy veľmi zaujali a tešili sa vždy na ďalšie stretnutie. Zvykli si aj na štruktúru aktivita – čítanie – tvorenie a so zvedavosťou očakávali aké budú hudobné nástroje, o čom bude príbeh a čo sa bude tvoriť. Vďaka sprievodným aktivitám sa veľmi ľahko vedeli vžiť do deja a udržať  pozornosť pri čítaní.

 

K aktivite o stratenom gombíku sme publikovali aj metodický text cez projekt Úlet s knihou, ktorý spolupracuje s rôznymi knižnicami v rámci celého Slovenska, na ich webstránke www.uletsknohou.sk. 

Náhľad je možné vidieť na https://www.uletsknihou.sk/aktivity/za-gombikom-cez-les-luku-aj-blato-1030

Celkovo vnímame projekt ako veľmi prínosný pre cieľovú skupinu, s ktorou sme ho realizovali. S MŠ aj ZŠ sme stále v kontakte a máme od nich pozitívnu spätnú väzbu na naše workshopy ako aj záujem o ich pokračovanie v ďalšom roku. Nakúpené hudobné nástroje sme začali využívať aj pri ostatných aktivitách nášho združenia – napr. na arteterapeutických workshopoch pre deti z krízového centra a pre mentálne a telesne znevýhodnené deti z rôznych zariadení v Bratislave.

 Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore hl. mesta SR Bratislava

File.ashx (379×109)

 

Fotogaléria: Čítame s porozumením