Cieľová čiara

01.12.2011 22:16

Materiál: papier, farbičky, fixky, voskovky

Zadajte klientom, aby nakreslili cieľovú čiaru (ako na pretekoch) a aby k nej niekam nekreslili postavu. Diskutuje o umiestnení postavy (či je na začiatku, na konci). Spýtajte sa, či má umiestnenie postavy nejakú súvislosť s tým, kde sa nachádzajú v terapii.

Zdroj: Susan I. Buchalter: Art Therapy techniques, Applications: A model of Practice. Jessica Kingsley Publischers, London 2009.