Využitie kresby cesty ako metafory v arteterapii

11.10.2010 11:21

Preložené z: UTILIZING ROAD DRAWINGS AS A THERAPEUTIC METAPHOR IN ART THERAPY ,  By: Hanes, Michael J., American Journal of Art Therapy, 00074764, Aug95, Vol. 34, Issue 1

Cesty sa stali všeobecne dôležitými od počiatku ich budovania približne pred 5000 rokmi. Ich mystický a metaforický význam sa premietol do jazyka, umenia, poézie a hudby všetkých kultúr.

Cestu môžeme definovať ako trasu, ktorá vznikla opakovaným chodením ľudí a zvierat z jedného miesta na druhé, a ktorá sa musí previdelne opravovať a vylepšovať. Cesty začali vznikať 3000 rokov p.n.l. za čias egyptského faraóna Cheopsa. V tom istom čase ich začali stavať aj Sumeri v oblasti bývalej Mezopotámie (súčasný Irak).

Motív cesty je všeobecne známy a je jednoché ho nakresliť, hoci aj pre ľudí, čo sa kresliť boja. Klienti zvyknú cesty vnímať ako neutrálnu tému a preto sa ľahšie uvoľnia aj nevedomým obsahom. Kresba cesty má v sebe potenciál zobraziť históriu klienta, jeho životný proces a zámery do budúcna. Táto téma poskytuje klientom možnosť nakresliť ich „cestu života“. Nadôvažok, možnosť vylepšovania cesty vedie k terapeutickému procesu. Jamy môžu byť opravené, odbočky vybudované a výstražné značky odstránené, čím sa klienti pripravujú na budúce udalosti, ktoré sa môžu stať.

Postup

Moje inštrukcie klientom sú veľmi jednoduché: „Chcel by som, aby ste nakreslili cestu.“ Podľa uváženia po krátkej pauze dodávam „spomeňte si na všetky typy ciest, ktoré poznáte... diaľnice....lesné cesty.....kľukaté cesty.... rovné cesty.....Z akého materiálu je vaša cesta? V akom je stave? Koľko má prúdov? Vidíte viac ako jednu cestu? Sú tam nejaké križovatky? Čo je popri ceste? Kam cesta vedie?“ Ak moje otázky vedú k otázkam klientov, uisťujem ich, že nie je žiaden správny alebo nesprávny spôsob, ako cestu stvárniť a povzbudím ich do kreslenia.

Pri reflexii po dokončení kresby vyzývam klientov, aby sa na svoj obrázok pozreli s odstupom, otáčali ho a hľadali tam nové obsahy a čo im to pripomína. Následne spolu s klientom uvažujeme nad podobnosťami toho, čo tam vidí a čo aktuálne prežíva alebo rieši.

Čo sa výberu výtvarného materiálu týka, zvyknem myslieť na to, ako výtvarný materiál vyplýva na samotný tvorivý proces klienta. Prišiel som na to, že papier veľkosti A4 je na kresbu cesty najvhodnejší. Väčší papier môže byť zahlcujúci pre klientov, ktorý majú pocit, že musia vyplniť celý priestor, zatiaľčo menší papier nemusí postačovať na všetky obsahy klienta.

Keďže klienti nezvyknú mať veľa skúseností s výtvanou činnosťou, ponúkam im médiá, ktoré si nevyžadujú veľkú technickú zručnosť:  voskovky, suché pastely, mastné pastely, kriedy, farebné ceruzky. S týmito materiálmi sa dá tieňovať a pracovať s intezitou farby, čo môže poskytovať cenné informácie o dôležitých a/alebo konfliktných miestach.

Diskusná téma: Využitie kresby cesty ako metafory v arteterapii

ccrx cialis

Liaitle | 02.07.2021

<a href=https://ponlinecialisk.com/>cialis vs viagra</a>

cialis online united states

Liaitle | 19.06.2021

<a href=https://vsviagrav.com>cialis generic viagra

cialis viagra comparison

Liaitle | 04.06.2021

<a href=https://vslasixv.com/>furosemide 40 mg without perscription

Pridať nový príspevok