Arteterapia na ZŠ Dubová

20.10.2016 13:07

Artea na ďalšej základnej škole!

 

Naše skúsenosti s vedením arteterapie na základných školách sa rozrástli o ďalšiu ZŠ v Bratislave. Artea pripravila projekt pre ZŠ Dubová v Bratislave, ktorý finančne podporila Nadácia VÚB.

Na základnej škole Dubová od septembra 2016 vedieme zážitkovú výtvarnú výchovu pre tretiakov, kde pracujeme s celou triedou. Na hodinách využívame najmä artefiletické postupy, zameriavame sa na predstavivosť a kreativitu detí, spoznávame umenie a kultúru, ale hlavne rozvíjame u detí empatiu a úctu voči svojim kamarátom a kamarátkam v triede.

 

V rámci projektu Artea na ZŠ Dubová vedie aj dlhodobú arteterapeutickú skupinu pre staršie deti s problémami v oblasti emocionality a správania. Toto je terapeutická skupina pre vybrané deti a schádza sa pravidelne počas celého školského roka.

 

Projekt bude trvať celý školský rok 2016/2017.

Skupiny vedie Zuzana Krnáčová a na projekte s nami spolupracujú aj špeciálni pedagógovia ZŠ Dubová Jarka Tihláriková a Viktor Križo.