Arteterapeutický čitateľský klub - možnosť pridať sa od januára

08.12.2015 13:20

 

Ak radi a rady čítate a chceli by ste o prečítaných knihách diskutovať a reflektovať svoje dojmy aj cez výtvarnú tvorbu, pridajte sa do arteterapeutického čitateľského klubu.

 

Témou vlaňajšieho čitateľského klubu boli vzťahy – partnerské aj rodinné. Téma ďalšieho ročníka je otvorená, zvažovali sme diela s autobiografickými prvkami, no je to na dohode všetkých čo v januári prídu.

 

Ako prebiehajú stretnutia?

 

Stretávame sa približne raz za mesiac. Na najbližšom stretnutí sa bude rozprávať o knihe Anna Karenina. Každý/každá čo knihu prečíta k nej nakreslí alebo vytvorí obrázok a ten potom prinesie na stretnutie. Rozprávame sa potom aj o obrázkoch aj o knihe.

Na prvom stretnutí v novom roku si dohodneme aj tému kníh, ktoré budeme ďalej čítať a navrhneme konkrétne tituly.

Na ďalšom stretnutí čítame a tvoríme priamo na mieste.

Takto sa budú striedať stretnutia kedy prinášame obrázok k prečítanému so stretnutiami, kedy tvoríme na mieste (väčšinou čítanie a tvorbu pripravuje Katarína).

 

Pre účasť v klube nie je potrebné výtvarné nadanie, ale ochota a chuť aktívne sa výtvarne zapojiť a samozrejme čítať.

 

Klub povedie: Katarína Mihinová, arteterapeutka  z OZ Artea 

 

Kedy: prvé stretnutie v roku 2016 bude v piatok 15.1. od 18,00 – 20,00 hod., potom sa budeme stretávať raz mesačne v termínoch, ktoré si dohodneme.

 

Kde: RC Kramárik, Uhrová 18, Bratislava – Kramáre (www.rckramarik.sk)

 

Vstup: 1,50 Eur/stretnutie (platí sa na mieste)

 

V prípade záujmu o účasť v klube je potrebné sa vopred prihlásiť na mail

katkaprobstova@gmail.com