Arteterapeutická zážitková skupina zameraná na sebapoznávanie vo vzťahoch

01.07.2013 16:37

Na jar 2013 prebehol ďalší arteterapeutický program, opäť v rozsahu 9 dvojhodinových stretnutí, raz týždenne. Celkovo sa ho zúčastnilo 15 účastníčok a účastníkov rôzneho veku a profesie. Každé stretnutie bolo tematicky zamerané, dotýkalo problematiky vzťahov a bolo delené na dve časti - v prvej časti sa tvorilo a druhá časť bola venovaná reflexii.

Začali sme jednoduchým zadaním "vzťah", ktorý bolo treba spracovať formou koláže. Väčšinou išlo o individuálnu tvorbu, posledných pár stretnutí bolo aj interaktívnych. Najväčšia duskiusa sa rozpútala po tvorbe obrázku, kde bolo zadané dokresliť pokračovanie čítanej poviedky. Poviedka popisovala život jednej manželskej dvojice. Neprečítali sme ju dokonca a na účastníčkach a účastníkoch skupiny bolo, aby výtvarne stvárnili ako by podľa nich situácia  danej dvojice pokračovala.

 

Zo spätných väzieb účastníkov a účastníčok:

"Program som vnímal ako dobrú príležitosť dozvediet sa nové veci o vzťahoch pre mňa relatívne neštandardnou metódou. Bol som milo prekvapený pestrým výberom tém a zaujal ma fakt, koľkými spôsobmi sa dá daná tematika v rámci arteterapie spracovať. Vedenie vnímam ako veĺmi dobré,skúsené a príjemné.

Na skupine ma zaujal priateľský a kolegiálny prístup a posutp pri tvorbe spoločného diela."

 

"Na stretnutiach sa mi veľmi páčilo. Vždy som sa na to tešila a čakala, čo budeme robiť. Témy boli veľmi zaujímavé a získala som pri nich vedomosť ako sa na tvorbu pozerať. Oslovovali ma vaše trefné otázky, ktoré ste nám pri prezentáciách kládli. Jednoduchými otazkámi a dotazmi ste nás naviedli na možné spojítka súvisiace s našou tvorbou."