Arteterapeutická zážitková skupina zameraná na objavovanie vlastných zdrojov pri riešení problémov

11.10.2012 22:43

Arteterapeutický program tvorí spolu 9 stretnutí - 9 arteterapeutických aktivít zameraných na  pochopenie vlastného prístupu k problematickým situáciám a následné hľadanie a objavovanie svojich osobných zdrojov na ich riešenie. Stretnutia začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Pri tvorbe budeme využívať maľbu, kresbu, modelovanie a koláž. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska - dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

Skupinu vedú Mgr. Katarína Probstová a Mgr. Ivona Rankovová v priestoroch Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava I. Skupina je uzavretá a prebieha od októbra do decembra 2012.