Arteterapeutická práca s deťmi v ústavnej starostlivosti - kurz

21.10.2012 22:49

V polovici októbra 2012 sme organizovali víkendový kurz Arteterapeutická práca s deťmi v ústavnej starostlivosti. Kurz viedol Jiří Kokrda (rodinný terapeut a arteterapeut, riaditeľ občianskeho združenia Anima-terapie.

Jiří Kokrda predstavil dva hlavné smery, ktoré ho ovplyvnili pri jeho práci - Pesso Boyden psychomotorická terapia a teória vývojových potrieb. Tieto vývovjové potreby zohľadňujú vo svojej práci s deťmi a mladistvými. Druhou inšpiráciou bol koncept maliarskeho ateliéru Arna Sterna, ktorý sa sústreďuje predovšetkým na proces tvorby, bez následnej reflexie či analýzy diela.

V teoretickom bloku lektor prezentoval kazuistiky klientov, ktorí sa dlhodobo zúčastňovali  socio-terapeutických pobytov v o.s. Letní dům (doplnené  o výtvarný cyklus obrazov, ktorý vznikal viac ako 7 rokov) a projekty pre detské domovy, ktoré organizujú v rámci združenia.

V praktickej časti sme mali možnosť sa stretnúť s rozprávkovým svetom, vlastným telom, priestorom farieb, dotykov, zvukov a imaginácie.

Jirka svojím prístupom inšpiroval aj nás, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.