Artefiletika na základnej škole

14.01.2018 21:53

Zuzka Krnáčová z nášho združenia pracuje na ZŠ Dubová v Bratislave, kde vedie arteterapeutické a artefiletické skupiny. V poslednej dobe sa mi zdá, že ohľadom artefiletiky je dosť nejasno, alebo v tom ľudia jasno majú, ale každý po svojom. Moja predstava o artefiletike je najbližšie k Zuzkinej práci, ktorú popisuje v článku Artefiletika na základnej škole v Učiteľských novinách 1/2018 s. 32 - 34.