Ako hlbšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie - kurz

12.01.2017 00:16

Kurz voľne nadväzuje na kurz Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie, ktorý predstavil základné arteterapuetické aktivity zamerané na oblasť emócií. V druhej časti sa posunieme o krok ďalej a predstavíme si aktivity a metódy ako postupovať v arteterapeutickom procese ďalej.

V krátkom teoretickom vstupe si povieme o 

-       výhodách a prednostiach arteterapie (a iných kreatívnych, expresívnych terapiách) pri práci s emóciami

-       tom, čo sa deje počas arteterapie v mozgu.

V zážitkovej časti

-       budeme hľadať inšpiráciu v symboloch a príbehoch

-       ukážeme si ako prejsť od výtvarného spracovania k verbalizácii

-       a ako výtvarne spracovať nespracované emócie

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

 

Získate:

- lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe - a tým aj porozumenie pre klientov a klientky

- skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi

-  osvedčenie o účasti

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

O lektorke:

 

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, v súčasnej dobe na RD. Venuje sa arteterapii, organizuje odborné kurzy pre pomáhajúce profesie a spravuje stránky www.i-psychologia.sk.Z oblasti arteterapie absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a aktuálne sa vzdeláva v Dlhodobom muzikoterapeutickom kurze pod vedením Mateja Lipského.

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava a Galériou mesta Bratislava.

 

 

Miesto: Bratislava

Čas:.25.2.2017, začiatok o 9.00 a koniec o 18.00 hod.

Cena: 50 € 

Kontakt: katkaprobstova@gmail.com