27.11.2016 kurz Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

04.11.2016 11:37

V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco.

Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci kurzu budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme...

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

                                                                           

Miesto: Bratislava

Čas: 27.11.2016, začiatok o 9.00 a koniec o 18.00 hod.

Cena: 50 € 

Maximálny počet účastníkov12

 

Teoretická časť:

-                      Vymedzenie arteterapie (arteterapia, artefiletika, arte psychoterapia)

-          Formy arteterapie (individuálna, párová, skupinová; produktívna, receptívna; spontánna, tematická tvorba)

-                      Možnosti využitia arteterapie v emocionálnej oblasti

 

Zážitková časť:

·                     Výtvarné spracovanie rôznych emócií

·                     Emócie vo farbách a tvaroch

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným

dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame

a ako sa to dotýka nášho života.

 

Získate:

-                      lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe - a tým aj porozumenie pre klientov a klientky

-                      skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi

-                      osvedčenie o účasti

Lektorka:

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, v súčasnej dobe na RD. Venuje sa arteterapii, organizuje odborné kurzy pre pomáhajúce profesie a spravuje stránky www.i-psychologia.sk.

Z oblasti arteterapie absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a aktuálne sa vzdeláva v Dlhodobom muzikoterapeutickom kurze pod vedením Mateja Lipského.

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava a Galériou mesta Bratislava.

 

Prihlášky a informácie: katkaprobstova@gmail.com