28.3.2020 Slová a príbehy v arteterapii

22.11.2019 15:08

Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe a následnému zamysleniu. Alebo nám po výtvarnom procese slová pomáhajú uchopiť a uvedomiť si naše myšlienky a pocity.

 

Seminár je rozdelený na dve časti – prácu s deťmi a s dospelými

 

Doobedie:

- špecifiká práce s detským klientom/čitateľom (spôsob práce, výber textu, rozvrhnutie stretnutia)

- praktická ukážka - zážitková časť

- inšpirácie z praxe - prezentácia workshopov z projektov OZ Artea (s deťmi predškolského veku, žiakmi ZŠ a 8-ročného gymnázia, s deťmi s poruchami zraku, s deťmi so špecifickými potrebami)

 

Poobedie:

- špecifiká práce s dospelými čitateľmi

- praktická ukážka - zážitková časť

- inšpirácie z praxe - prezentácia z aktivít OZ Artea (arteterapeutický čitateľský klub, arteterapeutická skupina pre ľudí s poruchami zraku, arteterapeutický čitateľský program zameraný na vzťahy, využívanie hudby aj textu)

 

Lektorka:

 

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička a arteterapuetka. Absolvovala rôzne dlhodobé a krátkodobé arteterapeutické semináre a kurzy, dlhodobý kurz muzikoterapie, výcvik v symbol terapii.

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov pre deti aj dospelých spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava, Staromestskou knižnicou a Galériou mesta Bratislava. Vedie zážitkové workshopy interaktívneho čítania pre deti MŠ a ZŠ.

 

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Termín: sobota 28.3.2020   9,00 - 17,00 hod.

 

MIESTO:  Bratislava

 

KURZOVNÉ

50 Eur (výtvarný materiál je zahrnutý v účastníckom poplatku)

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: v tvare IBAN SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín.

 

Prihlášku a prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)