Registrácia

Pre registráciu na konferenciu je potrebné vyplniť prihlašku a uhradiť registračný poplatok vo výške 50 Eur 

(v cene je účasť na prednáškach a 3 workshopoch).
 
Registračný poplatok vo výške 50 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu OZ Artea: IBAN SK7902000000002579108051
 
- ako variabilný symbol VS uveďte dátum vášho narodenia DDMMRRRR, aby bolo možné platbu identifikovať
- v správe pre príjemcu uvedťe Konferencia
 
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení registračného poplatku.
 
OZ Artea si vyhradzuje právo na zrušenie konferencie, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený registračný poplatok v plnej výške.
 
Storno podmienky:
 
Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím konferencie.
- Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený registračný poplatok v plnej výške,
- pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím konferencie, bude vám vrátených 50% z poplatku,
- pokiaľ sa odhlásite 4 - 0 dní pred začatím konferencie, poplatok vám už nebude možné vrátiť.
V prípade, že sa náhle nemôžete konferencie zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Prihláška na vzdelávacie podujatie

Osobné údaje

Účastnícky poplatok 50 EUR

Fakturačné údaje

Ak potrebujete faktúru, vypíšte fakturačné údaje.

Ochrana protim spamu

 

PODMIENKY ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PODUJATÍ

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného. Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci a účastníčky sami.

OZ Artea si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške.

Platobné a storno podmienky:

Účastnícky poplatok 50 EUR (bez skúšky) je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea:

  • 2579108051/0200 (v tvare IBAN SK7902000000002579108051)
  • Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia DDMMRRRR, aby bolo možné vašu platbu identifikovať.
  • V správe pre príjemcu uveďte názov kurzu.

Platba priamo na mieste nie je možná.

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu.

  • Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,
  • pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku,
  • pokiaľ sa odhlásite 4 - 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

Prihláška na III.medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: