Program

SOBOTA   27.5.2017

 

7.45 – 8.45         registrácia

8.45 – 9.00         otvorenie konferencie

 

PREDNÁŠKY

9.00 – 10,00     Liebmann, M.: Časovo ohraničená art psychoterapia + diskusia

10.00 – 10.20    prestávka

10.20 – 11.20    Geréb Z.: Arteterapia a imaginácia + diskusia

11.20 - 11.40    prestávka

11.40 - 12.30    Bodiš, P.: Arteterapia a mentalizácia + diskusia

 

12.30 – 14.00   obedná prestávka

 

WORKSHOPY

14.00 – 15.30 hod.                                                                     

1. Geréb, Z.:Arteterapia a imaginácia                                                        

2. Horváthová, L.: Hudba môjho ob/d/razu                                   

3. Šuplatová, L., Šoltýs, H.: Telo v pohybe - telo v hline            

4. Bodiš, P.: Arteterapia a mentalizácia

                                    

16.00 - 17.30 hod

1. Bodiš, P.: Arteterapia a mentalizácia

2. Liebmann, M.: Časovo ohraničená art psychoterapia

3. Park, T.: Arteterapia a migrácia 

4. Bartos, A.: Rozhovor s nevedomím

 

NEDEĽA  28.5.2017

 

PREDNÁŠKY

9.00 – 9.30        OZ Artea - prezentácia

9.30 -  10.30      T. J. Park: Arteterapia a migrácia + diskusia

10.30 - 11.00      prestávka

11.00 - 11.30      B. Albrich: Arteterapia a dramaterapia     

11.30 - 12.00    J. Merhautová: Kreativita v supervízii

12.00 - 12.30    diskusia a záver

 

12.30 – 14.00   obedná prestávka

 

WORKSHOPY

14.00 – 15.30 hod.

1. Albrich, B.: Arteterapia a dramaterapia

2. Liebmann, M.: Časovo ohraničená art psychoterapia 

3. Park, T.: Arteterapia a migrácia

4. Merhautová, J.: Kreativita v supervízii