OZ  A r t e a 

 

vás pozýva na

III. Medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu

Od Múzy k Psyché

 

27. - 28. mája 2017 v Bratislave

 

Zameraním konferencie bude prepájanie arteterapie s rôznymi expresívnymi a terapeutickými prístupmi a ich využiteľnosť pri práci s klientom ako aj v skupine. Prednášky a workshopy vedené odborníkmi zo zahraničia (Veľká Británia, Kórea, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko) a zo Slovenska sprostredkujú teoretické poznatky, inovatívne prístupy, skúsenosti z praxe, inšpirácie ako aj konkrétne techniky využiteľné priamo v praxi. Súčasťou konferencie bude aj priestor pre zdieľanie poznatkov a skúseností menej formálnym spôsobom, možnosti vystavovania artefaktov a posterov. Priamym výstupom konferencie bude elektronický zborník a videozáznam z prednášok dostupný na webstránke združenia.

 

Hostia

Albrich Beate (DE, CZ) : Arteterapia a dramaterapia

Bartos Anita (SK, AT): Arteterapia a sny

Bodiš Peter (SK, UK): Arteterapia a mentalizácia

Geréb Valachiné Zsuzsanna (HU): Arteterapia a imaginácia

Horváthová Linda (SK): Arteterapia a muzikoterapia

Liebmann Marian (UK): Krátkodobá arte-psychoterapia

Merhautová Jana (CZ): Arteterapia a supervízia

Šuplatová Lucia, Šoltys Košalová Henrieta (SK): Arteterapia a tanečná pohybová terapia

Tae Jung Park (Južná Kórea, UK): Arteterapia a migrácia

 

Organizačné informácie

Termín konania: 27. – 28. máj 2017

Miesto konania konferencia: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava

Jazyk konferencie: slovenčina, čeština, angličtina s tlmočením

Maximálny počet účastníkov: 90

Registračný poplatok: 50 Eur

(v cene je účasť na prednáškach a možnosť zúčastniť sa 3 vybraných workshopov)

 

Organizačný tím OZ Artea:

Krnáčová Zuzana

Mihinová Katarína

Rankovová Ivona

Kontakt: arteterapiask@gmail.com

 

Sprievodným podujatím konferencie bude výstava obrazov Anity Bartos a predaj kníh vydavateľstva Portál.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.