„Dielo, ktoré človek vytvára, nie je nič iné ako forma denníka.“

Pablo Picasso

Aktuality

Využitie koláží v arteterapii - kurz

05.04.2013 15:59
V marci 2013 prebehol víkendový kurz Využitie koláží v arteterapii pod vedním Mirka Huptycha. Lektor zoznámil účastníčky kurzu s históriou koláže a s niekoľkými autorskými technikami využitia koláží v arteterapeutickej a psychoterapeutickej praxi. Súťasťou kurzu bolo aj...

Arteterapeutická práca s deťmi v ústavnej starostlivosti - kurz

21.10.2012 22:49
V polovici októbra 2012 sme organizovali víkendový kurz Arteterapeutická práca s deťmi v ústavnej starostlivosti. Kurz viedol Jiří Kokrda (rodinný terapeut a arteterapeut, riaditeľ občianskeho združenia Anima-terapie. Jiří Kokrda predstavil dva hlavné smery, ktoré ho ovplyvnili pri jeho práci -...

Rozhovory o arteterapii s Alexandrou Dzurekovou o práci s mentálne postihnutými

17.10.2012 12:43
Tretiu októbrovú stredu sme pozvali k nám do ateliéru Alexandru Dzurekovú, aby nám porozprávala o svojej arteterapeutickej práci s mentálne postihnutými. Liečebná pedagogička Alexandra Dzureková pracuje v Rehabilitačnom stredisku Claudianum (www.claudianum.sk) v Modre. S dospelými klientmi a...

Arteterapeutická zážitková skupina zameraná na objavovanie vlastných zdrojov pri riešení problémov

11.10.2012 22:43
Arteterapeutický program tvorí spolu 9 stretnutí - 9 arteterapeutických aktivít zameraných na  pochopenie vlastného prístupu k problematickým situáciám a následné hľadanie a objavovanie svojich osobných zdrojov na ich riešenie. Stretnutia začínajú zadaním témy a po dostatočnom...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Clanky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.