„Dielo, ktoré človek vytvára, nie je nič iné ako forma denníka.“

Pablo Picasso

Aktuality

Arteterapeutická zážitková skupina zameraná na sebapoznávanie vo vzťahoch

01.07.2013 16:37
Na jar 2013 prebehol ďalší arteterapeutický program, opäť v rozsahu 9 dvojhodinových stretnutí, raz týždenne. Celkovo sa ho zúčastnilo 15 účastníčok a účastníkov rôzneho veku a profesie. Každé stretnutie bolo tematicky zamerané, dotýkalo problematiky vzťahov a bolo delené na dve časti - v...

Psychoedukačný arteterapeutický program pre deti s diagnózou ADHD a ADD

15.04.2013 16:52
  V priebehu prvého polroku šk. r. 2012/2013 sme aj vďaka finančnej podpore hl. mesta Bratislavy realizovali 10 týždňový štruktúrovaný, psychoedukačný arteterapeutický program pre deti s diagnózou ADHD a ADD, rodičov a súrodencov týchto detí, učiteľov a učiteľky základnej školy...

Využitie koláží v arteterapii - kurz

05.04.2013 15:59
V marci 2013 prebehol víkendový kurz Využitie koláží v arteterapii pod vedním Mirka Huptycha. Lektor zoznámil účastníčky kurzu s históriou koláže a s niekoľkými autorskými technikami využitia koláží v arteterapeutickej a psychoterapeutickej praxi. Súťasťou kurzu bolo aj...

Arteterapeutická práca s deťmi v ústavnej starostlivosti - kurz

21.10.2012 22:49
V polovici októbra 2012 sme organizovali víkendový kurz Arteterapeutická práca s deťmi v ústavnej starostlivosti. Kurz viedol Jiří Kokrda (rodinný terapeut a arteterapeut, riaditeľ občianskeho združenia Anima-terapie. Jiří Kokrda predstavil dva hlavné smery, ktoré ho ovplyvnili pri jeho práci -...

Rozhovory o arteterapii s Alexandrou Dzurekovou o práci s mentálne postihnutými

17.10.2012 12:43
Tretiu októbrovú stredu sme pozvali k nám do ateliéru Alexandru Dzurekovú, aby nám porozprávala o svojej arteterapeutickej práci s mentálne postihnutými. Liečebná pedagogička Alexandra Dzureková pracuje v Rehabilitačnom stredisku Claudianum (www.claudianum.sk) v Modre. S dospelými klientmi a...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Clanky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.