„Dielo, ktoré človek vytvára, nie je nič iné ako forma denníka.“

Pablo Picasso

Aktuality

Výtvarné aktivity pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) - kurz

17.12.2015 14:15
  Seminár sa zameriava na pozitíva, rozvoj, ale aj úskalia realizácie výtvarných aktivít u detí s poruchou autistického spektra. Výtvarné aktivity spadajú do tzv. voľnočasových činností, a možno preto je ich potreba a pozitívny až terapeutický dopad na rozvoj dieťaťa (nielen s...

Arteterapeutický čitateľský klub - možnosť pridať sa od januára

08.12.2015 13:20
  Ak radi a rady čítate a chceli by ste o prečítaných knihách diskutovať a reflektovať svoje dojmy aj cez výtvarnú tvorbu, pridajte sa do arteterapeutického čitateľského klubu.   Témou vlaňajšieho čitateľského klubu boli vzťahy – partnerské aj rodinné. Téma ďalšieho...

Problémové správanie - príbehy bez slov

08.10.2015 22:54
Naše združenie opäť rozbieha arteterapeutický projekt na ďalšej z bratislavských základných škôl. Projekt je zameraný na zlepšenie emocionálneho prežívania detí, ich rovesníckych vzťahov a ich správania. V projekte je využívaná skupinová arteterapia, ktorá expresívnym...

Arteterapia s ľuďmi s mentálnym postihnutím - kurz

08.10.2015 16:16
Obsah kurzu:   ·              špecifikácia cieľovej skupiny, jej osobitostí, prežívania, potrieb, kreativity ·              oboznámenie sa...

II. medzinárodná arteterapeutická konferencia je za nami

01.10.2015 23:25
II. medzinárodná arteterapeutická konferencia   OZ ARTEA a Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoluorganizovali v dňoch 11. - 12. septembra 2015 už druhý ročník dvojdennej medzinárodnej arteterapeutickej konferencie s podtitulom...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Clanky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.