Možnosti štúdia

v SR:

 

OZ Artea

- ponúka krátkodobé väčšinou víkendové kurzy pod vedením slovenských a českých lektorov a lektoriek. Okrem toho pravidelne dva krát ročne otvára sebaskúsenostnú arteterapeutickú skupinu v rozsahu 9 dvojhodinových stretntutí.

info: www.arte-terapia.sk

 

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica

- ponúka akreditovaný kurz Intervencia umením - arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Ide o dvojročný kurz organizovaný formou 7 víkendových stretnutí  a dvoch 5-dňových sústredení v rozsahu 260 hod..

kontakt: jaroslavasickova@gmail.com 

 

v ČR: 

Mirek Huptych

- pravidelne raz ročne ponúka dvojročný akreditovaný kurz v artefiletike a artetarapii v rozsahu osem víkenodvých stretnutí a dve šesťdenné prázdninové sústredenia. Kurz vedie 20 rôznych lektorov a miesto konania je Praha.

info: www.huptych.cz

Dipl. KT Beate Albrich

- rôzne strednodobé arteterapeutické kurzy, niektoré doplnené o dramaterapiu v spolupráci s Viktorom Dočkalom

kontakt:  dada.extraart@gmail.com

Ateliér arteterapie pri Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach

- Ateliér poskytuje ako jediný v Českej republike vysokoškolské štúdium (bakalárske, neučiteľské - distančné) intervenčnej arteterapie, priebehajúce formou výcvikovej komunity v piatky poobede a v soboty.

info: www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte

 

Pedagogická fakulta, katedra psychológie, Masarykova Univerzita v Brne

- štvorsemestrálny doplňujúci pedagogický program arteterapie je realizovaný v rámci celoživotného vzdelávania 

https://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv/doplnujici-programy/arteterapie/

 

v zahraničí:

 

štúdium arteterapie vo Veľkej Británii

https://www.baat.org/courses.html

 

Goldsmith University of London

info: www.gold.ac.uk/pg/ma-art-psychoterapy