Archív článkov

Arteterapeutické stretnutia v GMB

19.03.2019 09:50
Galéria mesta Bratislavy | Arteterapeutické stretnutia s lektorským výkladom   ARTETERAPIA...

2.4.2019 Arteterapeutické stretnutia v GMB/Zdroje

19.03.2019 09:48
ARTETERAPIA V GMB | ZDROJE Milí priatelia, pozývame vás na sériu arteterapeutických stretnutí s lektorským výkladom v...

29.-30.5.2019 Test kresby stromu

17.01.2019 23:28
Obsahu kurzu: ·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky ·         Výhody a nedostatky projektívnych metód ·         Vzťah kresby a...

Opäť otvárame dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE

17.01.2019 23:28
DLHODOBÝ  KURZ   M U Z I K O T E R A P I E – 200 hod.   Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou...

27.-28.5.2019 Test kresby postavy

17.01.2019 23:27
Obsah kurzu možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o...

17.-19.5.2019 začína Dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE - 200 hod.

17.01.2019 23:23
Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej...

Rozhovory o arteterapii: artefiletika na školách

26.04.2018 13:27
O artefiletike v školskom prostredí porozpráva arte psychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá už niekoľko rokov vedie na základných školách arteterapeutické a artefiletické programy. Na ZŠ Dubová namiesto bežnej výtvarnej výchovy v triede dve hodiny do týždňa pracuje...

Slová a príbehy v arteterapii - kurz

26.04.2018 12:32
  Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje...

Rozhovory o arteterapii: individuálna a skupinová arteterapia

05.04.2018 11:25
Ako prebieha individuálna a ako skupinová arteterapia? Akým klientom, ktorý typ sedí viac? Vhľad do problematiky prednesie Katarína Mihinová v krátkej cca 20 min prezentácii, po ktorej bude nasledovať diskusia. Na neformálnom stretnutí, radi privítame všetkých, ktorých témy táýkajúce sa aretetrapie...

Rozhovory o arteterapii opäť pokračujú!

02.03.2018 11:23
Téma: Čo je arteterapia? Prezentácia rôznych definícií arteterapie a prístupov k arteterapii. Diskusia o tom, kto ju ako uchopuje, vníma, delí...   Na neformálnom stretnutí, radi privítame všetkých, ktorých témy týkajúce sa arteterapie zaujímajú či už z hľadiska profesionálneho alebo...
Záznamy: 1 - 10 zo 45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>