Archív článkov

Arteterapia v GMB: Priestor

21.01.2020 11:52
Milí priatelia, pozývame Vás na cyklus arteterapeutických workshopov s lektorským výkladom do Galérie mesta Bratislavy Tešíme sa na...

12.2.-8.4.2020 Arteterapia v GMB: Priestor

21.01.2020 11:50
Milí priatelia, pozývame Vás na cyklus arteterapeutických workshopov s lektorským výkladom do Galérie mesta Bratislavy Tešíme sa na...

13.3.-15.3.2020 Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200hod.

21.01.2020 11:48
Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej...

7.3.2020 Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie - Žilina

21.01.2020 11:47
V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco. Pre tých, čo...

28.3.2020 Slová a príbehy v arteterapii

22.11.2019 15:08
Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje...

Kurz: Slová a príbehy v arteterapii - 28.3.2020

22.11.2019 00:00
Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe...

Kurz: Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie - 7.3.2020 Žilina

05.02.2018 22:01
Pozývame Vás na jednodňový seminár: Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie   V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú...

Artefiletika na ZŠ Dubová

02.03.2017 12:45
Občianske združenie Artea sa už niekoľko rokov snaží presadiť využitie expresívnych foriem psychologickej pomoci na základných školách. Na základnej škole Dubová v Bratislave sa od septembra 2016 pilotne rozbehol expresívny tvorivý program pod vedením Zuzany Krnáčovej z OZ Artea,...

Registrácia

23.02.2017 23:08

Pozvánka

16.02.2017 23:30
OZ   A r t e a   pozýva na  III. Medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu "od Múzy k Psyché"   27. - 28. mája 2017 v Bratislave   Zameraním konferencie bude prepájanie arteterapie s rôznymi expresívnymi a terapeutickými prístupmi a ich využiteľnosť pri práci...
Záznamy: 1 - 10 zo 35
1 | 2 | 3 | 4 >>