Tvorivé dielne

Tvorivé dielne sú zamerané predovšetkým na zážitok z tvorby, experimentovanie s rôznymi materiálmi a výtvarnými postupmi. Dôraz kladieme na vzájomné prežívanie tvorivej atmosféry s ostatnými a na intenzívne prežívanie času stráveného zahĺbením sa do procesu tvorby

Doteraz sa konali výtvarné dielne:

  • pre mamičky a ich deti predkoškolského veku zamerané na rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky - MC Pikolo Ivanka pri Dunaji, jar 2005
arte < a tvorivé dielne arte < a tvorivé dielne
  • „Mandaly, ktoré zbližujú“ – máj 2007, festival Mezi ploty, Brno. Festival "Mezi ploty" patrí k najvýraznejším a svojím rozmerom najrozsiahlejším kultúrno-umeleckým prehliadkam v Českej republike. Originálnou formou prispieva k odtabuizovaniu oblasti psychiatrie. Naša výtvarná dielňa ponúkala návštevníkom možnosť vytvoriť si vlastnú mandalu, prípadne sa o ňu aj s niekým podeliť.
arte < a tvorivé dielne