Stretnutia s arteterapiou

Ide o krátke večerné dvojhodinové stretnutia, ktoré prebiehajú zážitkovou formou a sú doplnené príkladmi z arteterapeutickej práce, reflexiou a diskusiou.

Cieľom je predstavenie konkrétnej arteterapeutickej aktivity alebo techniky, jej modifikácii a spôsobov využitia v praxi.

Stretnutia sú určené pomáhajúcim profesiám, ako aj študentkám a študentom, ale aj laikom, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

 

Doteraz sa konali stretnutia na témy:

  • CESTA - 5.10.2010, Bratislava, viedla: Katarína Probstová
  • ZVIERA - 16.11.2010, Bratislava, viedla: Katarína Probstová
  • PORTRÉT - 7.12.2010, Bratislava, viedla: Katarína Probstová
  • RUKY - 23.2. 2011, Bratislava, viedla: Katarína Probstová
  • HLINA - 24.3.2011, Bratislava, viedla: Katarína Probstová
  • MANDALA (kruh) - 14.4.2011, Bratislava, viedla: Katarína Probstová

Stretnutie s arteterapiou - portrét