Semináre

Sú určené pre tých, ktorí majú záujem a chuť rozvíjať sa, spoznávať seba a druhých, podporiť v sebe tvorivý potenciál a zoznámiť sa s rôznymi arteterapeutickými technikami, ktoré ponúkajú možnosť sebarealizácie, komunikácie a tvorby prostredníctvom rôznych výtvarných potrieb, materiálov, hliny či prírodnín ako aj inšpiráciu do praxe študentiek a študentov alebo odbornej obce pomáhajúcich profesií.

Nie je nutné vedieť maľovať (v rôznej miere vieme maľovať všetci) a nie je ani potrebná predchádzajúcu skúsenosť s arteterapiou.

Naše semináre sú zážitkové a sebaskúsenostné, nie liečebné, podmienkou účasti je dobré psychické zdravie (bez psychiatrickej diagnózy alebo v akútnom nepriaznivom psychickom stave).

 

Doteraz sa konali semináre na témy:

 

 • Ja-Ty-My : Slovo-Obraz-Svet - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 8 hod., Bratislava, jún 2012
 • Ja - Ty - My - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 33 hod., Bratislava, október - november 2009
 • Možnosti využitia arteterapie u detí - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 17 hod., Bratislava, apríl 2009
 • Relaxácia v arteterapii - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 12 hod., Bratislava, november 2008
 • Ja - Ty - My - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 33 hod., Bratislava, 2008
 • Tvorivosť - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 8 hod., Košice, 2007
 • Priestor - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 12 hod., Bratislava 2007
 • Na ceste - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 12 hod., Bratislava 2007
 • Krabice - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 12 hod., Bratislava 2006
 • Skupina - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 8 hod., Bratislava 2006
 • Sebapoznávanie - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 8 hod., Bratislava 2006
 • Tvorivosť - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 8 hod., Bratislava 2005
 • Práca vo dvojici - Katarína Probstová a Ivona Rankovová, 8 hod., Bratislava 2005

   

 

 

 

 

Fotogaléria: Semináre