Rozhovory o arteterapii

Neformálne diskusie s hosťami a hosťkami, ktoré sa určitým spôsobom stretávajú s arteterapiou alebo výtvarným umením vo svojej práci. V rozhovore prezradia to, ako sa k výtvarnej činnosi vôbec dostali a predstavia svoje aktivity.

Rozhovory o arteterapii sú moderované, no návštevníci a návštevníčky majú dosť priestoru na to, aby sa tiež zapojili či už otázkami alebo postrehmi.

Radi privítame všetkých, ktorých ponúkané témy zaujímajú či už z hľadiska profesionálneho alebo osobného.

 

Doteraz sa konali Rozhovory:

  • 17.10.2012 s Alexandrou Dzurekovou o arteterapii s mentálne postihnutými
  • 29.5.2012 so Zuzanou Krištínovou o arteterapii na detskej onkológii
  • 16.6.2011 s Ivonou Rankovovou o arteterapeutickej skupine pre pacientov s duševnými poruchami v OZ Krídla 
  • 19.5. 2011 so Zuzanou Krnáčovou o štúdiu arteterapie na Goldsmiths College v Londýne

Rozhovory o arteterapii