Projekty

Kitchen Art

28.07.2013 23:50
 Vďaka finančnej podpore na základe výzvy mestskej časti Ružinov pre oblasť Kultúra, vzdelávanie a sociálna oblasť organizovalo OZ Artea podujatie s názvom Kitchen Art.   Podujatie Kitchen Art sa konalo v nedeľu 9. júna 2013 v areáli  ZŠ Medzilaborecká. ZŠ...

Umením k interkultúrnemu dialógu

01.02.2011 11:39
Vo februári 2010 v rámci projektu Umením k interktulrúrnemu dialógu Katarína Probstová ako pracovníčka občianskeho združenia Človek v ohrození viedla v Betleheme na Západnom brehu workshopy zamerané na arteterapiu pre pracovníkov partnerskej organizácie WIAMu, ako aj pre...

Ja-ty-my: slovo-obraz-svet

V spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme na jeseň r. 2006 organizovali projekt Ja-ty-my: slovo-obraz-svet. Išlo o spojenie dvoch umeleckých prístupov, čítania beletrie a následného výtvarného spracovania. Účastníci zažili tri stretnutia, ktoré boli tematicky zamerané na vzťahy, v ktorých žijeme a ktoré vytvárame. Teda aj vzťahy, dvoch odlišných skupín, navzájom obohacujúcich sa ľudsky ako aj kreatívnosťou a vlastným videním a prežívaním. Výsledné diela boli prezentované na vernisáži a výstave sprístupnenej širšej verejnosti v Mestskej knižnici v Bratislave.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu "Kultúra bez bariér" Konta Orange, n. f.

arte < a projekty arte < a projekty arte < a projekty