Pripravujeme

16.-17.2.2019 Obrazy v pieskovisku II - obraz rodiny

17.01.2019 23:22
Počas dvoch dní sa zoznámite s metódou Sandtray, t.j. terapiou hrou v pieskovisku predovšetkým v kontexte práce s rodinným systémom. Sandtray je metódou, ktorá otvára cestu k podprahovému  kreatívnemu procesu v každom z nás. Využíva znalosti terapie hrou...

22.3.-24.3.2019 začína Dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE - 200 hod.

17.01.2019 23:23
Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej...

27.-28.5.2019 Test kresby postavy

17.01.2019 23:27
Obsah kurzu možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o...

29.-30.5.2019 Test kresby stromu

17.01.2019 23:28
Obsahu kurzu: ·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky ·         Výhody a nedostatky projektívnych metód ·         Vzťah kresby a...