Pripravujeme

18.5. Rozhovory o arteterapii: Artefiletika

26.04.2018 13:37
O artefiletike v školskom prostredí porozpráva arte psychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá už niekoľko rokov vedie na základných školách arteterapeutické a artefiletické programy. Na ZŠ Dubová namiesto bežnej výtvarnej výchovy v triede dve hodiny do týždňa pracuje...

2. - 3.6. 2018 TAT - tematicko-apercepčný test

05.02.2018 22:05
  Kurz zoznámi účastníkov a účastníčky so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie  charakteristiky testu, interpretačné systémy, kazuistické ukážky. Kurz má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní TAT. Popis...

20. - 21.10. 2018 Obrazy v pieskovisku – úvod do metódy sandtray

27.02.2018 11:55
  Počas dvoch dní sa zoznámite s metódou Sandtray, t.j. terapiou hrou v pieskovsku. Sandtray je metódou, ktorá otvára cestu k podprahovému  kreatívnemu procesu v každom z nás. Využíva znalosti terapie hrou a humanistický, na klienta orientovaný prístup....