Pripravujeme

13.4.2018 Rozhovory o arteterapii: individuálna a skupinová arteterapia

02.03.2018 11:20
Ako prebieha individuálna a ako skupinová arteterapia? Akým klientom, ktorý typ sedí viac? Vhľad do problematiky prednesie Katarína Mihinová v krátkej cca 20 min prezentácii, po ktorej bude nasledovať diskusia. Na neformálnom stretnutí, radi privítame všetkých, ktorých témy týkajúce sa arteterapie...

12.5.2018 Slová a príbehy v arteterapii - Bratislava

06.04.2018 15:13
Slová a príbehy v arteterapii   Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text...

2. - 3.6. 2018 TAT - tematicko-apercepčný test

05.02.2018 22:05
  Kurz zoznámi účastníkov a účastníčky so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie  charakteristiky testu, interpretačné systémy, kazuistické ukážky. Kurz má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní TAT. Popis...

20. - 21.10. 2018 Obrazy v pieskovisku – úvod do metódy sandtray

27.02.2018 11:55
  Počas dvoch dní sa zoznámite s metódou Sandtray, t.j. terapiou hrou v pieskovsku. Sandtray je metódou, ktorá otvára cestu k podprahovému  kreatívnemu procesu v každom z nás. Využíva znalosti terapie hrou a humanistický, na klienta orientovaný prístup....