Pripravujeme

2.4.2019 Arteterapeutické stretnutia v GMB/Zdroje

19.03.2019 09:48
ARTETERAPIA V GMB | ZDROJE Milí priatelia, pozývame vás na sériu arteterapeutických stretnutí s lektorským výkladom v...

17.-19.5.2019 začína Dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE - 200 hod.

17.01.2019 23:23
Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej...

27.-28.5.2019 Test kresby postavy

17.01.2019 23:27
Obsah kurzu možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o...

29.-30.5.2019 Test kresby stromu

17.01.2019 23:28
Obsahu kurzu: ·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky ·         Výhody a nedostatky projektívnych metód ·         Vzťah kresby a...