Pripravujeme

18.3. Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie

05.02.2018 22:04
Pozývame Vás na jednodňový seminár:   Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie   V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom...

2. - 3.6. 2018 TAT - tematicko-apercepčný test

05.02.2018 22:05
TAT – tematicko apercepčný test Kurz zoznámi účastníkov a účastníčky so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie  charakteristiky testu, interpretačné systémy, kazuistické ukážky. Kurz má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní...