Pripravujeme

7.-8.12.2019 Obranné mechanizmy v psychoterapii a diagnostike

22.11.2019 00:00
Krátký popis kurzu Kurz zoznámi so základným vnímaním obranných mechanizmov obranných v kontexte diagnostiky a psychoterapie. Účastníkom budú predstavené jednotlivé obranné mechanizmy, objasnená ich funkcia v terapeutickom procese a na kazuistikách si priblížia ich projekciu...

18.1.2020 Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie

22.11.2019 15:06
  V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo...

14.3.2020 Slová a príbehy v arteterapii

22.11.2019 15:08
Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje...