Pripravujeme

12.2.-8.4.2020 Arteterapia v GMB: Priestor

21.01.2020 11:50
Milí priatelia, pozývame Vás na cyklus arteterapeutických workshopov s lektorským výkladom do Galérie mesta Bratislavy Tešíme sa na...

7.3.2020 Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie - Žilina

21.01.2020 11:47
V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco. Pre tých, čo...

13.3.-15.3.2020 Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200hod.

21.01.2020 11:48
Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej...

28.3.2020 Slová a príbehy v arteterapii

22.11.2019 15:08
Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje...