Pre firmy a organizované skupiny

Ponúkame workshopy rôzneho zamerania:

  • relaxácia, oddych, rozvoj tvorivosti
  • skupinová dynamika, spolupráca, komunkácia
  • sebapoznávanie
  • kombinovaný modul: Ja-Ty-My

Arteterapeutické aktivity v rámci workshopov sa väčšinou skladajú z dvoch hlavných častí: proces tvorby a reflexia (výsledný artefakt sa neanalyzuje ani nehodnotí z výtvarného hľadiska, ide skôr o uvedomenie si niektorých nevedomých procesov prostredníctvom otázok arteterapeuta)

Veľkosť skupiny: 5 – 15 členov a členiek (závisí od zamerania skupiny), väčšie skupiny si vyžadujú dvojčlenný lektorský tím

Časová dotácia: 2 hod. – 1-2 dni (závisí od zamerania skupiny)

Pre firmy

Relaxácia, oddych, rozvoj tvorivosti

19.02.2011 16:41
Navrhovaný rozsah: podľa potreby, napríklad 1x týždenne po pracovnej dobe na odbúranie stresu, uvoľnenie negatívnych emócií alebo v rámci firemných vzdelávacích či teambuildingových podujatí ako...

Skupinová dynamika, spolupráca, komunikácia

19.02.2011 16:43
Navrhovaný rozsah: podľa potreby Cieľová skupina: pracovné skupiny alebo novovytvorené pracovné skupiny (vznikajúce oddelenie alebo tím, ktorý bude pracovať na spoločnom projekte) prípadne...

Sebapoznávanie

19.02.2011 16:44
Navrhovaný rozsah: podľa potreby, napríklad 1x týždenne po pracovnej dobe v rámci firemných vzdelávacích či teambuildingových podujatí Cieľová skupina: všetci zamestnanci a zamestnankyne, ktorí...

Kombinácia modulov: Ja-Ty-My

19.02.2011 16:45
Navrhovaný rozsah: cyklus troch workshopov (Ja – 1 deň, Ty, My – 1,5 dňa) s rozstupmi 1-3 týždne Cieľová skupina: všetci zamestnanci a zamestnankyne, ktorí prejavia záujem (ak bude účasť...