„Dielo, ktoré človek vytvára, nie je nič iné ako forma denníka.“

Pablo Picasso

Aktuality

Kurzy projektívnych techník v 2. polroku 2019

06.09.2019 14:44
Na jeseň 2019 organizujeme v Bratislave tieto kurzy projektívnych techník: 1.-2.10.2019 Z. Altman: Test kresby postavy Ide o kresebnú projektívno - výrazovú techniku, ktorá je vhodná ako pomocná metóda v diagnostike osobnosti dospievajúcich a dospelých. Je vhodným doplnkom testu stromu. Okrem...

Arteterapeutické stretnutia v GMB

19.03.2019 09:50
Galéria mesta Bratislavy | Arteterapeutické stretnutia s lektorským výkladom   ARTETERAPIA...

Opäť otvárame dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE

17.01.2019 23:28
DLHODOBÝ  KURZ   M U Z I K O T E R A P I E – 200 hod.   Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou...

Rozhovory o arteterapii: artefiletika na školách

26.04.2018 13:27
O artefiletike v školskom prostredí porozpráva arte psychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá už niekoľko rokov vedie na základných školách arteterapeutické a artefiletické programy. Na ZŠ Dubová namiesto bežnej výtvarnej výchovy v triede dve hodiny do týždňa pracuje...

Slová a príbehy v arteterapii - kurz

26.04.2018 12:32
  Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje...
1 | 2 | 3 >>

Clanky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.